Primärvårdsrehab

Välkommen till vår primärvårdsrehab!


I vårt team har vi arbetsterapeut, fysiopterapeuter/sjukgymnaster, dietist och rehabkoordinator. Om du vill boka ett besök till dietist, arbetsterapeut eller fysioterapeut/sjukgymnast kan du ringa vår växel på 0175-547000, välkommen!Dietist

Vår dietist Lena tar emot patienter i alla åldrar för individanpassad kostrådgivning vid olika matrelaterade sjukdomar och tillstånd (exempelvis IBS, diarré, förstoppning, undervikt, övervikt, högt blodsocker/diabetes, högt blodtryck, höga blodfetter med mera).


Dietisten gör även bedömning av energi- och näringsbehov, utredning av nutritionsproblematik samt ordinering och förskrivning av näringspreparat för såväl barn som vuxna.


Arbetsterapeut

Vår arbetsterapeut Veronica kan hjälpa dig att komma tillbaka till en fungerande vardag.

Arbetsterapeutens uppgift är att utifrån personens behov och målsättningar hjälpa personen att komma tillbaka till en fungerande vardag efter sjukdom, skada eller medfödd funktionsnedsättning. Genom att utforma strategier, anpassa vardagsmiljön och prova ut, justera och förskriva olika typer av fysiska och kognitiva hjälpmedel, ges möjligheter att bibehålla eller förbättra sin förmåga att utföra vardagliga aktiviteter. Arbetsterapeutens ansvar är också att stödja människor att själva utveckla sina fysiska, kognitiva och sociala förmågor.

 Fysioterapeut/sjukgymnast

Våra fysioterapeuter (tidigare också känt som sjukgymnaster) Cristina och Cajsa tar primärt hand om skador och värk i kroppen. De sätter mål tillsammans med dig utifrån behov och önskemål och utformar individuellt anpassad träning. Detta för dig med funktionshinder till följd av långvariga sjukdomar, idrottsskador, skador och/eller hög ålder med målet att kunna leva ett aktivt, självständigt liv med bästa möjliga livskvalitet.


De kan även hjälpa till med att komma igång med träningen.


De är aktiva engagerade i arbetet med nationella riktlinjer inom hälso- och sjukvård och hälso- och sjukvårdens kvalitetsarbete.Rehabkoordinator

Vår rehabkoordinator Cecilia tar emot patienter med sjukskrivning efter förfrågan från läkare. Syftet är att ge individanpassat stöd under sjukskrivning med målet arbetsåtergång.


Hon ger även information om sjukförsäkringen, sjukskrivningsprocessen och lämpliga rehabiliteringsåtgärder samt samverkar med  andra vårdgivare, myndigheter och arbetsgivare.Vi samarbetar ofta med vårdcentralen samt vårt psykosociala team för att uppnå bästa resultaten. 


Ring vår växel på 0175-547000 om du vill boka ett besök till dietist, arbetsterapeut eller fysioterpeut/sjukgymnast.Välkomna!

Västra Stockholmsvägen 18c

762 31 Rimbo

Rimbo Hälsocentral

Våra öppettider:

Vardagar kl. 8-17
Lördag 12/12 stängt pga sjukdomLaboratoriets öppettider:

Mån-Tors kl. 7.30-14

Fre kl. 7.30-11

Lunchstängt kl.12-13

0175-547000

(telefontid vardagar 7.30-17)