Om oss


En omtalad och välbemannad vårdcentral i Roslagen med mycket hög kvalitetsnivå.

Vi erbjuder akuttider varje dag samt planerade utredningar med kort väntetid.

Vi har en mycket hög samlad kompetensnivå inom ett stort antal personalkategorier och kapacitet för avancerade utredningar.

Vi står under landstingsavtal och ett besök hos oss kostar som på alla andra landstingsanknutna vårdcentraler.

Läkarmottagning

Trygga välutbildade läkare som eftersträvar god patientkännedom och erbjuder kontinuitet. Du skall kunna träffa samma läkare som är väl påläst om dig som patient. Vi ligger i framkant gällande det senaste inom modern sjukvård. Med vårt moderna journalsystem så har vi (med din tillåtelse) insyn i de flesta journaler i Storstockholm. Detta lägger grunden för ett tryggt och patientsäkert omhändertagande.

Vi har också en speciell äldremottagning med egen läkare, sjuksköterska samt direktnummer för enkel kontakt via telefon.Sköterskemottagning

Våra sköterskor hör till de mest erfarna gällande omvårdnad och kan erbjuda spetskompetens inom vitt skilda områden såsom diabetesvård, behandling av sår, spirometrier, mätning av 24-timmars blodtryck, personlig rådgivning över telefon samt mycket annat. Patienten skall känna sig trygg genom hela vårdkedjan och våra sköterskor hör även till de mest kompetenta och omtyckta inom sin profession

Vårt fulla vårdutbud

Vi erbjuder akuta läkar- och skötersketider varje dag.

Vi har också möjligheten att ta emot digitala vårdbesök dygnet runt  via mobil, dator eller läsplatta.

Vi har även rikligt med tider för planerade och tidsbokade besök som inte kräver akut handläggning

Vi har ett toppmodernt lab för provtagning där många prover kan analyseras på plats men där mer avancerade prover dagligen skickas till Karolinska laboratoriet. Laboratoriet bemannas av biomedicinsk analytiker och sköterskor

Vi har också ett psykosocialt team flera mycket uppskattade kuratorer, psykologer och psykoterapeuter.

Vi erbjuder också barnavårdcentral (BVC) med erfarna BHV-sköterskor, barnpsykolog, logoped samt barnläkare efter behov.

Vi gör platsbesök på vårdboenden samt har brett kontaktnät med specialister inom övriga sjukvården.

Vi erbjuder också fullständig primärvårdsrehabilitering med sjukgymnaster, arbetsterapeut, dietist, rehabkoordinator samt ett fullutrustat gym där våra patienter kan träna
Miljöpolicy och personuppgiftspolicy


På Rimbo Hälsocentral arbetar vi miljömedvetet genom alla delar av verksamheten för att vi värnar om naturen och människors hälsa!


Vi tar hänsyn till hela livscykelperspektivet och arbetar aktivt med förebyggande hälso- och sjukvård. Vår betydande miljöpåverkan finns inom områdena läkemedel och avfallshantering och vi arbetar aktivt med att uppnå ställda miljömål


Genom utbildning, utvärderingar och information utvecklas och förbättras miljöarbetet ständigt. Vi arbetar för att få alla våra medarbetare medvetna och engagerade i vårt miljöarbete


På Rimbo Hälsocentral arbetar vi för att säkerställa att vi följer de lagar och förordningar som gäller för vår verksamhet både vad gäller miljö men också rörande skydd av personuppgifter.


Rimbo Hälsocentral är miljöcertifierad


Västra Stockholmsvägen 18c

762 31 Rimbo

Rimbo Hälsocentral

Våra öppettider:

Vardagar kl. 8-17
Lördag 12/12 stängt pga sjukdomLaboratoriets öppettider:

Mån-Tors kl. 7.30-14

Fre kl. 7.30-11

Lunchstängt kl.12-13

0175-547000

(telefontid vardagar 7.30-17)