Miljö

Miljöpolicy

På Rimbo Hälsocentral arbetar vi miljömedvetet genom alla delar av verksamheten för att vi värnar om naturen och människors hälsa!


Vi tar hänsyn till hela livscykelperspektivet och arbetar aktivt med förebyggande hälso- och sjukvård. Vår betydande miljöpåverkan finns inom områdena läkemedel och avfallshantering och vi arbetar aktivt med att uppnå ställda miljömål.


Genom utbildning, utvärderingar och information utvecklas och förbättras miljöarbetet ständigt. Vi arbetar för att få alla våra medarbetare medvetna och engagerade i vårt miljöarbete.


På Rimbo Hälsocentral arbetar vi för att säkerställa att vi följer de lagar och förordningar som gäller för vår verksamhet.


Rimbo Hälsocentral är miljöcertifierade.


Bilderna är från senaste besöket till Kapstaden där Nils Gutberg personligen lämnade över filtarna till ett barnhem. Besöket skedde i slutet av 2019.

Som ett led i vårt arbete i hållbarhet finner du i normala fall en stickkorg i väntrummet med beskrivningar för stickning av rutor. Vi skickar med jämna mellanrum de stickade rutorna till Sydafrika där frivilliga projektansvariga sätter ihop rutorna till filtar. Nu på grund av Coronapandemin och risken för smittspridning har vi tagit undan korgarna.

Väntetid med mening!

Västra Stockholmsvägen 18c

762 31 Rimbo

Rimbo Hälsocentral

Våra öppettider:

Vardagar kl. 8-17
Lördag 12/12 stängt pga sjukdomLaboratoriets öppettider:

Mån-Tors kl. 7.30-14

Fre kl. 7.30-11

Lunchstängt kl.12-13

0175-547000

(telefontid vardagar 7.30-17)